ศูนย์ปฏิบัติการจิตอาสามหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องใน "วันจิตอาสา"

ประกาศวันที่ 27 ธ.ค. 2564 | 122 Views


ศูนย์ปฏิบัติการจิตอาสามหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรมจิ

ด้วยเครือข่ายจิตอาสา ได้กำหนดให้วันที่ 27 ธันวาคม ของทุกปี  เป็นวันจิตอาสาเพื่ออุทิศให้กับการทำงานอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และรณรงค์ให้ผู้คนทำความดีต่อกันโดยไม่หวังผลตอบแทน ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ดังนั้น จิตอาสา 904 มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา กองกิจการนิสิต ร่วมกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาขึ้น ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ โดยมีกิจกรรมได้แก่ การล้างทำความสะอาดถนนบริเวณหน่วยบริการการฉีดวัคซีน และ การทำความสะอาดตามจุดต่างๆของหน่วยบริการการฉีดวัคซีน รวมทั้งการเก็บขยะ กำจัดวัคพืชตามทางเดิน ภายในบริเวณโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ในกิจกรรมครั้งนี้มีนิสิต บุคลากร และ แม่บ้าน เข้าร่วมจำนวนกว่า 80 คน

SDGs 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน SDGs 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟิ้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน