นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องมอบหมายหน้าที่การปฏิบ
รายละเอียด
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองกิจการนิสิต กรณีผู้รับผิดชอบหลักไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

รายละเอียด
 • 6 ธ.ค. 2565
 • 9
แผนพัฒนาบุคลากร กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ปร
รายละเอียด
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด
 • 31 ส.ค. 2565
 • 81
ขออนุมัติมอบหมายงานของบุคลากรภายในหน่วยงานกองกิจกา
รายละเอียด
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ขออนุมัติมอบหมายงานของบุคลากรภายในหน่วยงานกองกิจการนิสิต

รายละเอียด
 • 20 มิ.ย. 2565
 • 54
ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยาก
รายละเอียด
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายละเอียด
 • 14 ธ.ค. 2563
 • 333
แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2562-2567
รายละเอียด
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2562-2567

รายละเอียด
 • 13 พ.ย. 2563
 • 598
การกำหนดทิศทางและมาตราฐานการดำเนินงานตามภาระงานของ
รายละเอียด
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

การกำหนดทิศทางและมาตราฐานการดำเนินงานตามภาระงานของกองกิจการนิสิต 2562

รายละเอียด
 • 31 ต.ค. 2562
 • 313
การกำหนดทิศทางและมาตราฐานการดำเนินงานตามภาระงานของ
รายละเอียด
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

การกำหนดทิศทางและมาตราฐานการดำเนินงานตามภาระงานของกองกิจการนิสิต 2558

รายละเอียด
 • 30 ก.ย. 2558
 • 304