นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยาก
รายละเอียด
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายละเอียด
  • 14 ธ.ค. 2563
  • 257
แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2562-2567
รายละเอียด
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2562-2567

รายละเอียด
  • 13 พ.ย. 2563
  • 423
การกำหนดทิศทางและมาตราฐานการดำเนินงานตามภาระงานของ
รายละเอียด
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

การกำหนดทิศทางและมาตราฐานการดำเนินงานตามภาระงานของกองกิจการนิสิต 2562

รายละเอียด
  • 31 ต.ค. 2562
  • 246
การกำหนดทิศทางและมาตราฐานการดำเนินงานตามภาระงานของ
รายละเอียด
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

การกำหนดทิศทางและมาตราฐานการดำเนินงานตามภาระงานของกองกิจการนิสิต 2558

รายละเอียด
  • 30 ก.ย. 2558
  • 230