ข่าวประชาสัมพันธ์ทุกหมวดหมู่ | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุกหมวดหมู่

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

มหาวิทยาลัย​พะเยา จัดกิจกรรม
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัย​พะเยา จัดกิจกรรม " รด.จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ "

รายละเอียด
 • 6 ธ.ค. 2565
 • 71
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องมอบหมายหน้าที่การปฏิบ
รายละเอียด
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองกิจการนิสิต กรณีผู้รับผิดชอบหลักไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

รายละเอียด
 • 6 ธ.ค. 2565
 • 9
ประกาศ มพ. เรื่อง รายชื่อผู้นำนิสิตที่มีสิทธิ์ได้ร
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ. เรื่อง รายชื่อผู้นำนิสิตที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2564

รายละเอียด
 • 24 พ.ย. 2565
 • 495
กองกิจการนิสิต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนกิจกรรมนิสิ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนกิจกรรมนิสิต จัดกิจกรรม

รายละเอียด
 • 20 พ.ย. 2565
 • 55
ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต ครั
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต ครั้งที่ 7/2565

รายละเอียด
 • 18 พ.ย. 2565
 • 71
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรกองกิจการนิสิต ที่ได้รับท
รายละเอียด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรกองกิจการนิสิต ที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ (R2R) รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด
 • 16 พ.ย. 2565
 • 30
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ประจำป
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียด
 • 15 พ.ย. 2565
 • 17
ร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาทีม​ มหาวิทยาลัยพะเยา
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาทีม​ มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด
 • 13 พ.ย. 2565
 • 177
กองกิจการนิสิตจัดกิจกรรมการเขียนประเมินค่างาน
รายละเอียด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

กองกิจการนิสิตจัดกิจกรรมการเขียนประเมินค่างาน

รายละเอียด
 • 10 พ.ย. 2565
 • 23
 กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมจิตอาสาภายเรือเก็บขยะ ภา
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมจิตอาสาภายเรือเก็บขยะ ภายใต้โครงการนิสิตจิตอาสา

รายละเอียด
 • 7 พ.ย. 2565
 • 124
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (ทำเสื้อสำหร
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (ทำเสื้อสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม)

รายละเอียด
 • 4 พ.ย. 2565
 • 25
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ UP Fresher Smart Health 2022
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ UP Fresher Smart Health 2022

รายละเอียด
 • 2 พ.ย. 2565
 • 62
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมเ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมและสำรวจพื้นที่จัดโครงการเทา -งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 25

รายละเอียด
 • 2 พ.ย. 2565
 • 72
กองกิจการ​นิสิต​ ร่วมกับสารวัตร​นิสิต​ และเมืองทอง
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการ​นิสิต​ ร่วมกับสารวัตร​นิสิต​ และเมืองทองรามา​ จัดกิจกรรม​ "ม.พะเยา​ กลางแปลง"

รายละเอียด
 • 1 พ.ย. 2565
 • 69
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภา
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา (สัญจร) ทปอ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

รายละเอียด
 • 31 ต.ค. 2565
 • 123
กองกิจการนิสิตต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยบูรพ
รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองกิจการนิสิตต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด
 • 31 ต.ค. 2565
 • 53
กองกิจการนิสิต ทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดโบราณสถา
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต ทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดโบราณสถาน

รายละเอียด
 • 22 ต.ค. 2565
 • 28
แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปว
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด
 • 20 ต.ค. 2565
 • 39
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การใช้ครุยวิทยฐา
รายละเอียด
ข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2565

รายละเอียด
 • 12 ต.ค. 2565
 • 63
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ประจำ
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด
 • 10 ต.ค. 2565
 • 15
แผนยุทธศาสตร์กองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2
รายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์กองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

รายละเอียด
 • 7 ต.ค. 2565
 • 81
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด
 • 7 ต.ค. 2565
 • 75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1
รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

รายละเอียด
 • 7 ต.ค. 2565
 • 56
 กองกิจการนิสิต เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนการสร้า
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนการสร้างองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

รายละเอียด
 • 27 ก.ย. 2565
 • 110
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกิจกรรม“พลังเยาวชน รักษ์สิ่งแว
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกิจกรรม“พลังเยาวชน รักษ์สิ่งแวดล้อม”

รายละเอียด
 • 25 ก.ย. 2565
 • 98
กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงาน
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด
 • 20 ก.ย. 2565
 • 134
กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรม Pride Art for All บนพื้น
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรม Pride Art for All บนพื้นที่สร้างสรรค์

รายละเอียด
 • 19 ก.ย. 2565
 • 90
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำนิสิตสถาบันอุดมศึ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำนิสิตสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2

รายละเอียด
 • 17 ก.ย. 2565
 • 77
มหาวิทยาลัยพะเยา มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่นิสิต
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่นิสิต “รางวัลสัตตภัณฑ์” ประจำปี 2565

รายละเอียด
 • 16 ก.ย. 2565
 • 76
กองกิจการนิสิต รับรางวัลการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานป
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต รับรางวัลการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานประเภทสายสนับสนุน

รายละเอียด
 • 16 ก.ย. 2565
 • 73
กองกิจการนิสิต จัดหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด
 • 16 ก.ย. 2565
 • 168
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินและคัดเลือกนิสิตเพื่
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินและคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565

รายละเอียด
 • 15 ก.ย. 2565
 • 780
กองกิจการนิสิต จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินกิจกรรมนิสิต ในยุค Next normal (Show&Share)

รายละเอียด
 • 14 ก.ย. 2565
 • 103
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถบรรท
รายละเอียด
ประกาศราคากลาง/TOR

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (รถกระบะ) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ด้วยวิธีประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด
 • 14 ก.ย. 2565
 • 58
เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
รายละเอียด
ประกาศราคากลาง/TOR

เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 00/2565 การเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (รถกระบะ) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570

รายละเอียด
 • 14 ก.ย. 2565
 • 57
กองกิจการนิสิต จัดโครงการพัฒนา UP Identity สู่ Sma
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดโครงการพัฒนา UP Identity สู่ Smart Student

รายละเอียด
 • 14 ก.ย. 2565
 • 80
กองกิจ​การนิสิต​ มอบอุปกรณ์​คอมพิวเตอร์​และสื่อการ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจ​การนิสิต​ มอบอุปกรณ์​คอมพิวเตอร์​และสื่อการเรียนในกิจกรรม​มีแล้วแบ่งปัน

รายละเอียด
 • 12 ก.ย. 2565
 • 108
ขอเชิญชวนเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการทดลงใช้โปรแกรมส
รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการทดลงใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อจิตภาวะการติดต่อสื่อสารออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

รายละเอียด
 • 12 ก.ย. 2565
 • 60
กองกิจการนิสิตสัมภาษณ์นิสิตเพื่อคัดเลือกนิสิตเพื่อ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตสัมภาษณ์นิสิตเพื่อคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565

รายละเอียด
 • 9 ก.ย. 2565
 • 80
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถบรรท
รายละเอียด
ประกาศราคากลาง/TOR

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (รถกระบะ) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด
 • 8 ก.ย. 2565
 • 62
เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
รายละเอียด
ประกาศราคากลาง/TOR

เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (รถกระบะ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ประจำปีงบประมาณ 2566-2570

รายละเอียด
 • 8 ก.ย. 2565
 • 62
ประกาศ มพ. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินและคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565

รายละเอียด
 • 6 ก.ย. 2565
 • 1145
ประกาศรายชื่อผู้นำนิสิตที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษ
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้นำนิสิตที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2564

รายละเอียด
 • 2 ก.ย. 2565
 • 1623
แผนพัฒนาบุคลากร กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ปร
รายละเอียด
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด
 • 31 ส.ค. 2565
 • 81
แผนปฏิบัติการกองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25
รายละเอียด
แผนดำเนินงานประจำปี

แผนปฏิบัติการกองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายละเอียด
 • 31 ส.ค. 2565
 • 79
กองกิจการนิสิต จัดมหกรรมกีฬา ประจำปี 2565
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดมหกรรมกีฬา ประจำปี 2565

รายละเอียด
 • 28 ส.ค. 2565
 • 112
กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรรมจิตอาสาสร้างอัตลักษณ์นิส
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรรมจิตอาสาสร้างอัตลักษณ์นิสิตด้านบุคลิกภาพ จิตอาสา

รายละเอียด
 • 26 ส.ค. 2565
 • 102
แผนจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ต้น ป
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ต้น ประจำปีงบประมาณ 2566-2570

รายละเอียด
 • 26 ส.ค. 2565
 • 64
กองกิจการนิสิตจัดประชุมกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนิสิตเ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตจัดประชุมกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ

รายละเอียด
 • 26 ส.ค. 2565
 • 88
กองกิจการนิสิต จัดโครงการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็น
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดโครงการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นไทยมหาวิทยาลัยพะเยา ปลุกกระแสให้นิสิตเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างความเป็นไทย UP Thainess

รายละเอียด
 • 25 ส.ค. 2565
 • 95
กองกิจการนิสิตจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายและเสริมส
รายละเอียด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

กองกิจการนิสิตจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรด้านกิจการนิสิต 

รายละเอียด
 • 23 ส.ค. 2565
 • 102
กองกิจการนิสิตจัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒ
รายละเอียด
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

กองกิจการนิสิตจัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต ครั้งที่ 4/2565

รายละเอียด
 • 23 ส.ค. 2565
 • 77
กองกิจการนิสิต จัดโครงการ UP Smart MC
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดโครงการ UP Smart MC

รายละเอียด
 • 22 ส.ค. 2565
 • 100
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านกิจกา
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านกิจการนิสิตนักศึกษา

รายละเอียด
 • 20 ส.ค. 2565
 • 85
ส่งคลิปเพื่อนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรม ในโครงการ Sho
รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งคลิปเพื่อนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรม ในโครงการ Show & Share

รายละเอียด
 • 20 ส.ค. 2565
 • 89
กองกิจการนิสิต เข้าร่วมสัมมนา ธรรมาภิบาลและความโปร
รายละเอียด
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

กองกิจการนิสิต เข้าร่วมสัมมนา ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด
 • 19 ส.ค. 2565
 • 87
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักย
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 2/2565

รายละเอียด
 • 19 ส.ค. 2565
 • 93
กองกิจการนิสิต ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนิ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตของคณะนิติศาสตร์

รายละเอียด
 • 19 ส.ค. 2565
 • 106
กองกิจการนิสิต ลงพื้นที่มอบชุดปันน้ำใจให้ผู้ประสบภ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต ลงพื้นที่มอบชุดปันน้ำใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เทศบาลตำบลสบบง

รายละเอียด
 • 19 ส.ค. 2565
 • 92
สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาลงพื้นที่มอบชุดปันน้ำใจให้
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาลงพื้นที่มอบชุดปันน้ำใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่กา

รายละเอียด
 • 18 ส.ค. 2565
 • 67
กองกิจการนิสิตต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด
 • 18 ส.ค. 2565
 • 235
ประกาศ มพ.เรื่อง งดการจัดกิจกรรมในช่วงก่อนสอบปลายภ
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่อง งดการจัดกิจกรรมในช่วงก่อนสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียด
 • 17 ส.ค. 2565
 • 78
แผนจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ป
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ประจำปีงบประมาณ 2566-2570

รายละเอียด
 • 17 ส.ค. 2565
 • 62
กิจกรรม สภากาแฟสัญจร กองกิจการนิสิตและกองพัฒนาคุณภ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรม สภากาแฟสัญจร กองกิจการนิสิตและกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

รายละเอียด
 • 16 ส.ค. 2565
 • 228
กองกิจการนิสิตจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนา
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รายละเอียด
 • 15 ส.ค. 2565
 • 157
การเสนอชื่อนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติมหาวิทย
รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

การเสนอชื่อนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565

รายละเอียด
 • 10 ส.ค. 2565
 • 1118
กองกิจการนิสิตจัดโครงการวางแผนบริหารความเสี่ยงและด
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตจัดโครงการวางแผนบริหารความเสี่ยงและด้านคุณธรรมและความโปร่งใส กองกิจการนิสิต ครั้งที่ 2

รายละเอียด
 • 9 ส.ค. 2565
 • 135
กองกิจการนิสิตจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”อัตลักษ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”อัตลักษณ์เวียงเรียนรู้ สู่นวัตกรรมเศรษฐกิจชุมชน”

รายละเอียด
 • 8 ส.ค. 2565
 • 199
วารสารกองกิจการนิสิต ปี 2565 เล่ม 2
รายละเอียด
วารสารกองกิจการนิสิต

วารสารกองกิจการนิสิต ปี 2565 เล่ม 2

รายละเอียด
 • 8 ส.ค. 2565
 • 73
กองกิจการนิสิต ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตแ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะของบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด

รายละเอียด
 • 6 ส.ค. 2565
 • 171
มหาวิทยาลัยเข้าสำรวจพื่นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรว
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเข้าสำรวจพื่นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม)

รายละเอียด
 • 5 ส.ค. 2565
 • 137
รู้จัก เวียง มหาวิทยาลัยพะเยา
รายละเอียด
สาระความรู้จากกองกิจการนิสิต

รู้จัก เวียง มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด
 • 1 ส.ค. 2565
 • 57
การพัฒนาระบบเลือกตั้งออนไลน์ ผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัย
รายละเอียด
งานวิจัยด้านกิจการนิสิต

การพัฒนาระบบเลือกตั้งออนไลน์ ผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีความมั่นคงปลอดภัย

รายละเอียด
 • 1 ส.ค. 2565
 • 178
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกิจกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ​​พ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกิจกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ​​พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั​ว​

รายละเอียด
 • 29 ก.ค. 2565
 • 166
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก
รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565 (เม.ย.-มิ.ย. 65)

รายละเอียด
 • 26 ก.ค. 2565
 • 85
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565(เพิ่มเติ
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565(เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

รายละเอียด
 • 25 ก.ค. 2565
 • 79
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เปลี่ยนแ
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2

รายละเอียด
 • 25 ก.ค. 2565
 • 76
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ประจ
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด
 • 25 ก.ค. 2565
 • 77
สรุปการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนานิสิต คร
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

สรุปการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนานิสิต ครั้งที่ 3/2565

รายละเอียด
 • 21 ก.ค. 2565
 • 88
กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยาครบรอบ 12 ปี

รายละเอียด
 • 21 ก.ค. 2565
 • 184
กองกิจการนิสิตร่วมกับเวียง จัดกิจกรรมประเพณีเดินเข
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตร่วมกับเวียง จัดกิจกรรมประเพณีเดินเข้า ม. ประจำปี2565

รายละเอียด
 • 18 ก.ค. 2565
 • 440
กองกิจการนิสิตลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนิน
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต

รายละเอียด
 • 17 ก.ค. 2565
 • 311
พิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยพะเยา​ และพิธีเวียนเ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

พิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยพะเยา​ และพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา​ และเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2565

รายละเอียด
 • 13 ก.ค. 2565
 • 491
เวียง จัดกิจกรรมประกวดทูตวัฒนธรรมเวียง UP Ambassad
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

เวียง จัดกิจกรรมประกวดทูตวัฒนธรรมเวียง UP Ambassador 2022

รายละเอียด
 • 11 ก.ค. 2565
 • 693
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ประจำ
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด
 • 11 ก.ค. 2565
 • 76
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ประจำป
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด
 • 11 ก.ค. 2565
 • 80
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลื
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

รายละเอียด
 • 8 ก.ค. 2565
 • 80
กองกิจการนิสิต ร่วมกับ องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต ร
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต ร่วมกับ องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียด
 • 7 ก.ค. 2565
 • 134
กิจกรรม “สานฝัน เปิดประสบการณ์ร่วม จากพี่สู่น้อง ค
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรม “สานฝัน เปิดประสบการณ์ร่วม จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 2

รายละเอียด
 • 6 ก.ค. 2565
 • 228
มหาวิทยาลัยพะเยา MOU ขับเคลื่อนสถานศึกษาระดับอุดมศ
รายละเอียด
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา MOU ขับเคลื่อนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

รายละเอียด
 • 6 ก.ค. 2565
 • 98
กองกิจการนิสิต นำนิสิตลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเสริมสร้า
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต นำนิสิตลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตจากวิถีชีวิตชุมชนในโครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต (UP Identity)

รายละเอียด
 • 5 ก.ค. 2565
 • 237
คำสั่ง ม.พะเยา ที่ 3314/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรม
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่ง ม.พะเยา ที่ 3314/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต

รายละเอียด
 • 5 ก.ค. 2565
 • 113
กองกิจการนิสิตจัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตจัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต ครั้งที่ 3/2565

รายละเอียด
 • 4 ก.ค. 2565
 • 179
จดหมายข่าวกองกิจการนิสิต ปี 2565 เล่ม 3
รายละเอียด
วารสารกองกิจการนิสิต

จดหมายข่าวกองกิจการนิสิต ปี 2565 เล่ม 3

รายละเอียด
 • 4 ก.ค. 2565
 • 46
การประชุมคณะทำงานจัดงานดนตรีเนื่องในโอกาสจังหวัดพะ
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะทำงานจัดงานดนตรีเนื่องในโอกาสจังหวัดพะเยาครบรอบสถาปนา 45 ปี 

รายละเอียด
 • 1 ก.ค. 2565
 • 162
งาน UP PRIDE & PROUD 2022 พหุ - สุนทรีย์ - ดนตรี –
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

งาน UP PRIDE & PROUD 2022 พหุ - สุนทรีย์ - ดนตรี – เท่าเทียม

รายละเอียด
 • 29 มิ.ย. 2565
 • 255
งานวินัยฯ และสารวัตรนิสิต จัดงานวันต่อต้านยาเสพติด
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

งานวินัยฯ และสารวัตรนิสิต จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

รายละเอียด
 • 27 มิ.ย. 2565
 • 239
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด
 • 21 มิ.ย. 2565
 • 144
คำสั่ง มพ.เรื่อง มอบหมายให้หัวหน้างาน รักษาการแทน
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่ง มพ.เรื่อง มอบหมายให้หัวหน้างาน รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต กรณีผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

รายละเอียด
 • 20 มิ.ย. 2565
 • 63
ขออนุมัติมอบหมายงานของบุคลากรภายในหน่วยงานกองกิจกา
รายละเอียด
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ขออนุมัติมอบหมายงานของบุคลากรภายในหน่วยงานกองกิจการนิสิต

รายละเอียด
 • 20 มิ.ย. 2565
 • 54