ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

วันเปิดภาคการศึกษา 2/2566

30 ต.ค. 2566 -

โครงการลอยกระทง

25 พ.ย. 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการฟ้ามุ่ยเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

25 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการ Freshy Night 2023

2 ธ.ค. 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันเปิดภาคการศึกษา 3/2566

11 มี.ค. 2567 -