ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมสานสัมพันธ์นิสิตใหม่

1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2567 -

โครงการสานสัมพันธ์เวียง

01 - 30 มิ.ย. 2567 -

โครงการสุนทรียภาพแห่งการเรียนรู้ (Freshman city Tour 2024)

06 - 7 มิ.ย. 2567 -

โครงการ OPEN UP ต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 14

14 - 15 มิ.ย. 2567 -

โครงการเปิดโลกกิจกรรม

14 - 15 มิ.ย. 2567 -

พิธีไหว้ครู​ ประจำปี​การศึกษา​ 2567

4 ก.ค. 2567 หอประชุมพญางำเมือง

ประเพณีเดินเข้า ม. ปีการศึกษา 2567

14 ก.ค. 2567 -