คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

คู่มือปฏิบัติงานกองกิจการนิสิต
รายละเอียด
คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานกองกิจการนิสิต

รายละเอียด
 • 1 ก.พ. 2564
 • 606
คู่มือการจัดทำแผนและดำเนินงานตามแผน 2563
รายละเอียด
คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการจัดทำแผนและดำเนินงานตามแผน 2563

รายละเอียด
 • 1 ม.ค. 2563
 • 342
คู่มือการจัดทำแผนและดำเนินงานตามแผน 2561
รายละเอียด
คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการจัดทำแผนและดำเนินงานตามแผน 2561

รายละเอียด
 • 1 ม.ค. 2561
 • 265
คู่มือการจัดทำแผนและดำเนินงานตามแผน 2560
รายละเอียด
คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการจัดทำแผนและดำเนินงานตามแผน 2560

รายละเอียด
 • 1 ม.ค. 2560
 • 283
คู่มือการจัดทำแผนและดำเนินงานตามแผน 2559
รายละเอียด
คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการจัดทำแผนและดำเนินงานตามแผน 2559

รายละเอียด
 • 1 ม.ค. 2559
 • 311
คู่มือปฏิบัติงาน
รายละเอียด
คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงาน

รายละเอียด
 • 1 ม.ค. 2558
 • 339