คู่มือมาตราฐานการให้บริการ | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

คู่มือมาตราฐานการให้บริการ

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

คู่มือผู้รับบริการกองกิจการนิสิต 2021
รายละเอียด
คู่มือมาตราฐานการให้บริการ

คู่มือผู้รับบริการกองกิจการนิสิต 2021

รายละเอียด
  • 8 มี.ค. 2564
  • 361
คู่มือการใช้ระบบ iService สำหรับเจ้าหน้าที่กิจการน
รายละเอียด
คู่มือมาตราฐานการให้บริการ

คู่มือการใช้ระบบ iService สำหรับเจ้าหน้าที่กิจการนิสิตประจำคณะ

รายละเอียด
  • 22 ก.พ. 2564
  • 936
คู่มือการใช้ระบบ iService สำหรับนิสิต
รายละเอียด
คู่มือมาตราฐานการให้บริการ

คู่มือการใช้ระบบ iService สำหรับนิสิต

รายละเอียด
  • 22 ก.พ. 2564
  • 1246
คู่มือข้อควรทราบและแนวปฎิบัติสำหรับนิสิตใหม่ 2018
รายละเอียด
คู่มือมาตราฐานการให้บริการ

คู่มือข้อควรทราบและแนวปฎิบัติสำหรับนิสิตใหม่ 2018 (Student Guide)

รายละเอียด
  • 6 ส.ค. 2561
  • 329
คู่มือข้อควรทราบและแนวปฎิบัติสำหรับนิสิตใหม่ 2017
รายละเอียด
คู่มือมาตราฐานการให้บริการ

คู่มือข้อควรทราบและแนวปฎิบัติสำหรับนิสิตใหม่ 2017 (Student Guide)

รายละเอียด
  • 11 ส.ค. 2560
  • 275