นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

เจตจำนงสุจริตการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล กองกิจก
รายละเอียด
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

เจตจำนงสุจริตการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล กองกิจการนิสิต ประจำปี พ.ศ. 2565

รายละเอียด
  • 3 ก.พ. 2565
  • 247
เจตจำนงสุจริตการบริหารงานของกองกิจการนิสิต
รายละเอียด
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

เจตจำนงสุจริตการบริหารงานของกองกิจการนิสิต

รายละเอียด
  • 23 พ.ย. 2564
  • 374
กองกิจการนิสิต แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบ
รายละเอียด
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

กองกิจการนิสิต แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

รายละเอียด
  • 5 มี.ค. 2564
  • 337
เจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโป
รายละเอียด
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

เจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด
  • 1 ต.ค. 2563
  • 292
เจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโป
รายละเอียด
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

เจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ของกองกิจการนิสิต

รายละเอียด
  • 1 เม.ย. 2563
  • 268