ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

ประกาศ ม.พะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และมาตรการสำหรับการจ
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ ม.พะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และมาตรการสำหรับการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียด
 • 27 พ.ค. 2565
 • 66
ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565
รายละเอียด
ประกาศ

ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียด
 • 20 พ.ค. 2565
 • 125
คำสั่ง ม.พะเยา ที่ 2313/2565 ลงวันที่ 8 เม.ย. 2565
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่ง ม.พะเยา ที่ 2313/2565 ลงวันที่ 8 เม.ย. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินงาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด
 • 8 เม.ย. 2565
 • 83
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 755/2565 เรื่องแต่งตั้ง
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 755/2565 เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต

รายละเอียด
 • 8 ก.พ. 2565
 • 94
คำสั่ง มพ. ที่ 322/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแ
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่ง มพ. ที่ 322/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินงาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563 ฉบับที่ 2

รายละเอียด
 • 17 ม.ค. 2565
 • 115
คำสั่ง มพ. ที่ 8217/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่ง มพ. ที่ 8217/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินงาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบล...

รายละเอียด
 • 16 ธ.ค. 2564
 • 187
การยื่นคำร้องการขอใช้รูปถ่ายชุดครุยวิทยฐานะและขอแต
รายละเอียด
ประกาศ

การยื่นคำร้องการขอใช้รูปถ่ายชุดครุยวิทยฐานะและขอแต่งกายของบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด

รายละเอียด
 • 1 ต.ค. 2564
 • 1205
ประกาศงดการจัดกิจกรรมช่วงก่อนสอบปลายภาค ภาคการศึกษ
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศงดการจัดกิจกรรมช่วงก่อนสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด
 • 1 ต.ค. 2564
 • 234
ประกาศ มพ.เรื่อง องค์การนิสิต พ.ศ.2564
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่อง องค์การนิสิต พ.ศ.2564

รายละเอียด
 • 18 พ.ค. 2564
 • 367
ประกาศ มพ.เรื่อง องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต พ.ศ.256
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่อง องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต พ.ศ.2564

รายละเอียด
 • 18 พ.ค. 2564
 • 254
ประกาศ มพ.เรื่อง สภานิสิต พ.ศ.2564
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่อง สภานิสิต พ.ศ.2564

รายละเอียด
 • 18 พ.ค. 2564
 • 220
ประกาศ มพ.เรื่อง สารวัตรนิสิต พ.ศ.2564
รายละเอียด
คำสั่ง

ประกาศ มพ.เรื่อง สารวัตรนิสิต พ.ศ.2564

รายละเอียด
 • 18 พ.ค. 2564
 • 345
ประกาศ มพ.เรื่อง เวียง พ.ศ. 2564
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่อง เวียง พ.ศ. 2564

รายละเอียด
 • 18 พ.ค. 2564
 • 210
ประกาศ มพ.เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน

รายละเอียด
 • 8 เม.ย. 2564
 • 193
ประกาศ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง งดการจัดกิจกรรมในช่
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง งดการจัดกิจกรรมในช่วงก่อนสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปี 2563

รายละเอียด
 • 4 ก.พ. 2564
 • 188
ประกาศ มพ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลและตร
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลในระบบเก็บข้อมูลสารสนเทศการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564

รายละเอียด
 • 27 ม.ค. 2564
 • 269
ประกาศ มพ.เรื่องกำหนดยื่นคำร้องขอพิจารณาขอใช้รูปชุ
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่องกำหนดยื่นคำร้องขอพิจารณาขอใช้รูปชุดครุยฯข้ามเพศและการแต่งกายข้ามเพศในพิธีรับปริญญา ประจำปี พ.ศ.2565

รายละเอียด
 • 30 ธ.ค. 2563
 • 1118
ประกาศ มพ.เรื่องหลักเกณฑ์และคุณสมบัติการเลือกตั้งผ
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่องหลักเกณฑ์และคุณสมบัติการเลือกตั้งผู้นำนิสิต ประเภทสมาชิกสภานิสิต และคณะกรรมการองค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด
 • 24 ธ.ค. 2563
 • 399
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้นำนิส
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด
 • 24 ธ.ค. 2563
 • 191
ประกาศ มพ.เรื่องกำหนดการยื่นคำร้องขอพิจารณาขอใช้รู
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่องกำหนดการยื่นคำร้องขอพิจารณาขอใช้รูปชุดครุยวิทยฐานะข้ามเพศและการแต่งกายข้ามเพศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2564

รายละเอียด
 • 28 ต.ค. 2563
 • 204
การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกอง
รายละเอียด
ประกาศ

การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองกิจการนิสิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

รายละเอียด
 • 16 ก.ย. 2563
 • 243
ประกาศ มพ.การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงา
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองกิจการนิสิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

รายละเอียด
 • 16 ก.ย. 2563
 • 202
ประกาศ มพ.การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงา
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

รายละเอียด
 • 16 ก.ย. 2563
 • 307
ประกาศ มพ. การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับง
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ. การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองกิจการนิสิต พ.ศ. 2562

รายละเอียด
 • 16 ก.ย. 2563
 • 198
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการส
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการสำหรับการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และ กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ม.พะเยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายละเอียด
 • 2 ก.ย. 2563
 • 284
ปฏิทินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพนิสิต(ฉบับที่3) ปีการศึ
รายละเอียด
ประกาศ

ปฏิทินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพนิสิต(ฉบับที่3) ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด
 • 13 ส.ค. 2563
 • 277
ประกาศ มพ.แนวทางจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.2562
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.แนวทางจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.2562

รายละเอียด
 • 21 มิ.ย. 2563
 • 307
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนิสิต
รายละเอียด
ประกาศ

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒ ๕๖๓

รายละเอียด
 • 1 มิ.ย. 2563
 • 129
ประกาศ มพ.เรื่อง การปฏิบัติงานในการจัดสอบปลายภาค ภ
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่อง การปฏิบัติงานในการจัดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ในช่วงเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19

รายละเอียด
 • 6 มี.ค. 2563
 • 620
ประกาศ มพ. เรื่องแนวปฏิบัติของบุคลากรและนิสิตที่เด
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ. เรื่องแนวปฏิบัติของบุคลากรและนิสิตที่เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื่อโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019(COVID-19)

รายละเอียด
 • 27 ก.พ. 2563
 • 581
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสด
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

รายละเอียด
 • 6 ม.ค. 2563
 • 340
คำสั่ง มพ. เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาชมรมและคณะกรรมก
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่ง มพ. เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาชมรมและคณะกรรมการชมรมนิสิตประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด
 • 25 ธ.ค. 2562
 • 615
ประกาศ ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 2644 รายการ

รายละเอียด
 • 14 พ.ย. 2562
 • 525
ประกาศแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ปี 2562
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ปี 2562

รายละเอียด
 • 16 ต.ค. 2562
 • 327
ประกาศ มพ.เรื่อง งดการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 20
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่อง งดการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2562 จนกว่าจะสิ้นสุดการสอบปลายภาค

รายละเอียด
 • 9 ต.ค. 2562
 • 373
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนิ
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต

รายละเอียด
 • 5 ต.ค. 2562
 • 470
คำสั่ง มพ.เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการข
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่ง มพ.เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตผ่านช่องทาง Online

รายละเอียด
 • 4 ก.ย. 2562
 • 172
ประกาศ มพ.เรื่องการรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่องการรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อพิจารณาให้เข้ามาประกอบการภายใน ม.พะเยา ประจำปีงบ 2563

รายละเอียด
 • 16 ส.ค. 2562
 • 353
ประกาศ มพ. เรื่องสิ้นสุดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องให
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ. เรื่องสิ้นสุดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด
 • 8 ส.ค. 2562
 • 287
ประกาศ มพ. เรื่องรายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัลนิสิตเ
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ. เรื่องรายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัลนิสิตเกียรติยศ ประจำปี 2562

รายละเอียด
 • 23 ก.ค. 2562
 • 311
ประกาศ มพ. เรื่องศูนย์เฝ้าระวังการจัดกิจกรรมต้องรั
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ. เรื่องศูนย์เฝ้าระวังการจัดกิจกรรมต้องรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด
 • 3 ก.ค. 2562
 • 361
คำสั่ง มพ. เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาหน่ว
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่ง มพ. เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาหน่วยกิจกรรม และผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562(เพิ่มเติม)

รายละเอียด
 • 19 มิ.ย. 2562
 • 677
บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรม
รายละเอียด
ประกาศ

บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ปี2562

รายละเอียด
 • 13 มิ.ย. 2562
 • 462
ประกาศ มพ.เรื่องแนวปฏิบัติและมาตราการสำหรับการจัดก
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่องแนวปฏิบัติและมาตราการสำหรับการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ปี 2562

รายละเอียด
 • 13 มิ.ย. 2562
 • 404
ประกาศ มพ.เรื่องประมูลจ้างเหมาทำเสื้อโปโลนิสิตใหม่
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่องประมูลจ้างเหมาทำเสื้อโปโลนิสิตใหม่ 2562

รายละเอียด
 • 12 มิ.ย. 2562
 • 495
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างเหมาทำเสื้อโปโลสำหรับน
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างเหมาทำเสื้อโปโลสำหรับนิสิตใหม่ 2562

รายละเอียด
 • 12 มิ.ย. 2562
 • 392
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและมาตรการคุ้ม
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและมาตรการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่และจัดเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะ พ.ศ. 2562

รายละเอียด
 • 3 เม.ย. 2562
 • 485
ประกาศ มพ. เรื่องหลักเกณฑ์และคุณสมบัติการเลือกตั้ง
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ. เรื่องหลักเกณฑ์และคุณสมบัติการเลือกตั้งผู้นิสิตนิสิต (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1

รายละเอียด
 • 28 ก.พ. 2562
 • 361
ประกาศรับสมัครผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศรับสมัครผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด
 • 11 ม.ค. 2562
 • 425
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้นำนิส
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด
 • 11 ม.ค. 2562
 • 443
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการและพั
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด
 • 25 ธ.ค. 2561
 • 340
ประกาศ มพ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการลงโท
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต และการคืนคะแนนความประพฤตินิสิต พ.ศ.2561

รายละเอียด
 • 6 ธ.ค. 2561
 • 554
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสิ้นสุดการจัดกิจก
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสิ้นสุดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด
 • 28 ส.ค. 2561
 • 532
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิต
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิต

รายละเอียด
 • 24 ก.ค. 2561
 • 525
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจเยี่ยมนิสิตหอ
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจเยี่ยมนิสิตหอพักและให้คำปรึกษาสัญจร ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด
 • 24 ก.ค. 2561
 • 448
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อการศึกษา ปร
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อการศึกษา ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด
 • 24 ก.ค. 2561
 • 364
ประกาศ มพ.เรื่องการกำหนดแนวปฏิบัติและอัตราค่าที่พั
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่องการกำหนดแนวปฏิบัติและอัตราค่าที่พักอาศัยหอพักนิสิต มพ. พ.ศ. 2561

รายละเอียด
 • 13 ก.ค. 2561
 • 986
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการในการควบคุมกา
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการในการควบคุมการเก็บเงินในการจัดโครงการหรือกิจกรรมของนิสิต พ.ศ. 2561

รายละเอียด
 • 9 ก.ค. 2561
 • 489
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง คณะกรรมการจัดระเบียบ
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง คณะกรรมการจัดระเบียบสังคมและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด
 • 9 ก.ค. 2561
 • 363
คำสั่ง มพ. ที่ 1808/2561 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาห
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่ง มพ. ที่ 1808/2561 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาหน่วยกิจกรรม และผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561(เพิ่มเติม)

รายละเอียด
 • 4 ก.ค. 2561
 • 375
คำสั่ง มพ. ที่ 1743/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่ง มพ. ที่ 1743/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด
 • 4 ก.ค. 2561
 • 518
ประกาศ สกอ. เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และ
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ สกอ. เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา

รายละเอียด
 • 4 ก.ค. 2561
 • 447
ประกาศ มพ. เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการสำหรับการจัด
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ. เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการสำหรับการจัดกิจกรรมต้องรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด
 • 4 ก.ค. 2561
 • 467
คำสั่ง มพ. ที่ 1217/2561 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาห
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่ง มพ. ที่ 1217/2561 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาหน่วยกิจกรรม และผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด
 • 4 ก.ค. 2561
 • 480
ประกาศ มพ. เรื่อง รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนั
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ. เรื่อง รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2018

รายละเอียด
 • 13 มิ.ย. 2561
 • 404
คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 849/52 เรื่องการแต่งตั้
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 849/52 เรื่องการแต่งตั้งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

รายละเอียด
 • 31 พ.ค. 2561
 • 632
คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 3278/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณ
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 3278/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์อำนวยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

รายละเอียด
 • 31 พ.ค. 2561
 • 335
คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2319/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณ
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2319/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ/ทำงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา

รายละเอียด
 • 31 พ.ค. 2561
 • 391
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 390/2559เรื่องแต่งตั้งค
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 390/2559เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา

รายละเอียด
 • 31 พ.ค. 2561
 • 467
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงา
รายละเอียด
ประกาศ

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2561

รายละเอียด
 • 31 พ.ค. 2561
 • 330
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงา
รายละเอียด
ประกาศ

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2560

รายละเอียด
 • 31 พ.ค. 2561
 • 354
คำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอา
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.) ที่ 1050/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2560-2565

รายละเอียด
 • 31 พ.ค. 2561
 • 429
ประกาศ มพ.เรื่อง ห้ามนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเกี่ยวข้
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่อง ห้ามนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

รายละเอียด
 • 22 พ.ค. 2561
 • 324
ประกาศ มพ. มาตรการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ แ
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ. มาตรการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดบริเวณหรือพื้นที่เป็นเขตปลอดบุหรี่

รายละเอียด
 • 22 พ.ค. 2561
 • 515
ประกาศ มพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษนิสิตที่ดื่มสุร
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษนิสิตที่ดื่มสุราหรือมีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไว้ในความครอบครอง

รายละเอียด
 • 22 พ.ค. 2561
 • 326
คำสั่ง แต่งตั้งที่ปรึกษาหน่วยกิจกรรม และผู้นำนิสิต
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่ง แต่งตั้งที่ปรึกษาหน่วยกิจกรรม และผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด
 • 17 พ.ค. 2561
 • 344
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางปฏิบัติการแต่
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางปฏิบัติการแต่งกายของนิสิตและบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ. 2561

รายละเอียด
 • 17 เม.ย. 2561
 • 507
ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดพะเยา จดทะเบียนก
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดพะเยา จดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม

รายละเอียด
 • 12 ธ.ค. 2560
 • 595
ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดพะเยา เรื่องจดทะ
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดพะเยา เรื่องจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า

รายละเอียด
 • 12 ธ.ค. 2560
 • 550
ข้อบังคับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา
รายละเอียด
ข้อบังคับ

ข้อบังคับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด
 • 12 ธ.ค. 2560
 • 651
ประกาศงดกิจกรรม ระหว่างช่วงสอบปลายภาค
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศงดกิจกรรม ระหว่างช่วงสอบปลายภาค

รายละเอียด
 • 15 พ.ย. 2560
 • 236
ประกาศผลการผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า มหาวิท
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศผลการผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด
 • 28 ก.ย. 2560
 • 1021
ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกนิสิตที่ผ่านการสัมภาษณ์ก
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกนิสิตที่ผ่านการสัมภาษณ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (รายใหม่) ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด
 • 21 ก.ย. 2560
 • 1776
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รั
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2560

รายละเอียด
 • 15 ก.ย. 2560
 • 702
ปรกาศ เปิดระบบจองหอพักผ่านระบบเครือข่าย Internet ร
รายละเอียด
ประกาศ

ปรกาศ เปิดระบบจองหอพักผ่านระบบเครือข่าย Internet รอบที่ 2

รายละเอียด
 • 20 ก.ค. 2560
 • 577
ประกาศ มพ. เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการสำหรับการจัด
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ. เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการสำหรับการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด
 • 7 ก.ค. 2560
 • 2596
ประกาศ มพ. เรื่อง นโยบายการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับน้อง
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ. เรื่อง นโยบายการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด
 • 7 ก.ค. 2560
 • 3443
ประกาศปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยงานกิจ
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต

รายละเอียด
 • 24 พ.ค. 2560
 • 3738
ประกาศ สกอ. เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และป
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ สกอ. เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 19 เมษายน 2560

รายละเอียด
 • 4 พ.ค. 2560
 • 1263
ประกาศ ม.พะเยา เรื่อง งดกิจกรรมในช่วงสอบปลายภาค ตั
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ ม.พะเยา เรื่อง งดกิจกรรมในช่วงสอบปลายภาค ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะสิ้นสุดการสอบปลายภาค

รายละเอียด
 • 6 เม.ย. 2560
 • 1364
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบ
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อพิจารณาให้เข้ามาประกอบการภายในมหาวิทยาลัย

รายละเอียด
 • 22 มี.ค. 2560
 • 1129
ประกาศเรื่อง การแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้า
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศเรื่อง การแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร-2560

รายละเอียด
 • 9 ก.พ. 2560
 • 4300
ประกาศ รับสมัครนิสิตที่สนใจรับทุนอุดมศึกษาเพื่อการ
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ รับสมัครนิสิตที่สนใจรับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภายใต้ ระยะ ที่ 3 ปีการศึกษา 2559

รายละเอียด
 • 19 ธ.ค. 2559
 • 203
ประกาศ เรื่องงดกิจกรรมในช่วงสอบปลายภาคเรียน ตั้งแต
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ เรื่องงดกิจกรรมในช่วงสอบปลายภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 59 เป็นต้นไปจนกว่าจะสอบเสร็จ

รายละเอียด
 • 9 พ.ย. 2559
 • 1750
แนวปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมของนิสิต เพื่อให้เป็นไปต
รายละเอียด
ประกาศ

แนวปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมของนิสิต เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

รายละเอียด
 • 15 ต.ค. 2559
 • 673
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ประจำปี
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

รายละเอียด
 • 6 ก.ย. 2559
 • 631
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียด
 • 2 ก.ย. 2559
 • 757
ประกาศองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องสอบราคาจ
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บเสื้อ Freshman 59

รายละเอียด
 • 4 ส.ค. 2559
 • 335
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินกิจกรรม ป
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2559

รายละเอียด
 • 30 มิ.ย. 2559
 • 811
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการ
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการสำหรับการจัดกิจกรรมรับร้องน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียด
 • 30 มิ.ย. 2559
 • 587