สถิติข้อร้องเรียน เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 สิงหาคม 2564

ข้อร้องเรียนทั้งหมด

88

กำลังดำเนินการ

33

สิ้นสุดคำร้อง

55