สถิติข้อร้องเรียน เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 สิงหาคม 2564

ข้อร้องเรียนทั้งหมด

17

กำลังดำเนินการ

2

สิ้นสุดคำร้อง

15