ข้อมูลการติดต่อกองกิจการนิสิต

Phone

งานธุรการ 054-466666 ต่อ 6290
งานกิจกรรมนิสิต 054-466666 ต่อ 6280
งานวินัยฯ 054-466666 ต่อ 6245
ศูนย์ UPSR 054-466666 ต่อ 6288

FAX : 054-466690

Email

dsa@up.ac.th

ที่อยู่

กองกิจการนิสิต อาคารสงวนเสริมศรี
มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่2 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000