ข้อมูลการติดต่อกองกิจการนิสิต

ข้อมูลการติดต่อกองกิจการนิสิต

 • Address

  กองกิจการนิสิต อาคารสงวนเสริมศรี
  มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่2 ต.แม่กา
  อ.เมือง จ.พะเยา 56000
 • Email address

  dsa@up.ac.th
  เปิดทำการ จ.-ศ เวลา 08.30-16.30 น.
  (เว้นวันหยุดราชการ)
 • Contacts info

  โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 6290
  โทรสาร 054-466690

การติดต่อ

กองกิจการนิสิต อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

งานธุรการ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 6290-6295
งานกิจกรรมนิสิต หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 6280-6285
งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 6245-6249
ศูนย์ UPSR หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 6288-6289

Social Media

ให้กองกิจการนิสิตอยู่เคียงข้างคุณทุกเหตุการณ์