การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประ
รายละเอียด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบ 2564

รายละเอียด
  • 5 ต.ค. 2563
  • 442
กองกิจการนิสิตจัดโครงการวางแผนบริหารจัดการด้านความ
รายละเอียด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

กองกิจการนิสิตจัดโครงการวางแผนบริหารจัดการด้านความเสี่ยงและด้านคุณธรรมและความโปร่งใสกองกิจการนิสิต

รายละเอียด
  • 1 ก.ย. 2563
  • 377