การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในหน่วยงาน | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในหน่วยงาน

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน กอง
รายละเอียด
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน กองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด
 • 10 มี.ค. 2565
 • 170
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและคว
รายละเอียด
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในหน่วยงาน

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกองกิจการนิสิต

รายละเอียด
 • 3 มี.ค. 2565
 • 212
กองกิจการนิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเว็บไซต
รายละเอียด
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในหน่วยงาน

กองกิจการนิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเว็บไซต์

รายละเอียด
 • 28 ก.ย. 2564
 • 230
 กองกิจการนิสิตจัดประชุมสรุปและรายงานผลการดำเนินงา
รายละเอียด
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในหน่วยงาน

กองกิจการนิสิตจัดประชุมสรุปและรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน

รายละเอียด
 • 21 ก.ย. 2564
 • 272
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านคุณธรรมและคว
รายละเอียด
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในหน่วยงาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส กองกิจการนิสิต

รายละเอียด
 • 5 ก.พ. 2564
 • 238
ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้อง
รายละเอียด
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในหน่วยงาน

ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563

รายละเอียด
 • 1 ม.ค. 2563
 • 240