รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพ
รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด
  • 19 พ.ย. 2564
  • 215
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KP
รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI) (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

รายละเอียด
  • 19 พ.ย. 2564
  • 182
ขอรายงนงบประมาณ ตัวชี้วัดโครงการ แผนการดำเนินงาน แ
รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ขอรายงนงบประมาณ ตัวชี้วัดโครงการ แผนการดำเนินงาน และร้อยละความสำเร็จผลการดำเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียด
  • 17 พ.ย. 2564
  • 272
รายงานแบบสรุปการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกองกิจการ
รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานแบบสรุปการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน

รายละเอียด
  • 13 พ.ย. 2563
  • 437