รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล
รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ปี งบประมาณ 2564

รายละเอียด
  • 21 ธ.ค. 2564
  • 167
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล
รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด
  • 18 ก.ย. 2563
  • 311
รายงานการติดตามผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2562
รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานการติดตามผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2562

รายละเอียด
  • 30 ก.ย. 2562
  • 235
แผนควบคุมภายในและการติดตามผลผลตามแผนการควบคุมภายใน
รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนควบคุมภายในและการติดตามผลผลตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด
  • 30 ก.ย. 2562
  • 239