DSA | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

รายละเอียด
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
  • 18 มี.ค. 2564
  • 96
รายละเอียด
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด
  • 30 ก.ย. 2563
  • 102
รายละเอียด
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563(ตุลาคม 62- มีนาคม 63)

รายละเอียด
  • 21 มิ.ย. 2563
  • 136