ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

รายงานข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประ
รายละเอียด
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64-ก.พ.65)

รายละเอียด
  • 14 มี.ค. 2565
  • 158
รายงานข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เ
รายละเอียด
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
  • 18 มี.ค. 2564
  • 297
รายงานข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
รายละเอียด
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด
  • 30 ก.ย. 2563
  • 290
รายงานผลข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำ
รายละเอียด
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563(ตุลาคม 62- มีนาคม 63)

รายละเอียด
  • 21 มิ.ย. 2563
  • 312