แผนดำเนินงานประจำปี | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

แผนดำเนินงานประจำปี

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

แผนปฏิบัติการกองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25
รายละเอียด
แผนดำเนินงานประจำปี

แผนปฏิบัติการกองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายละเอียด
  • 31 ส.ค. 2565
  • 79
แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด
แผนดำเนินงานประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

รายละเอียด
  • 19 พ.ย. 2564
  • 227
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด
แผนดำเนินงานประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
  • 1 ต.ค. 2563
  • 396
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด
แผนดำเนินงานประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด
  • 1 ต.ค. 2562
  • 312