คำถามที่พบบ่อย | กองกิจการนิสิต

คำถามที่พบบ่อย

ไปยังเว็บบอร์ด กองกิจการนิสิต

คำถามงานธุรการ

นิสิต และบุคลากรสามารถยืมอุปกรณ์สำหรับจัดโครงการได้ โดยให้ติดต่อคุณพงศกร สิงหาจารุ เจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิตเพื่อยืม ทั้งนี้หากเป็นนิสิตต้องมีอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้ยื่นอุปกรณ์ให้

ทรานสคริปกิจกรรมไม่มีผลเกี่ยวกับเรียนจบ หรือการยื่นสำเร็จการศึกษาใดๆทั้งสิ้น

สั่งจองผ่านเว็บ https://dsa.up.ac.th/sport สอบถามเพิ่มเติม พี่ไนท์ 064-0594297

ให้นิสิตติดต่อกองบริการการศึกษาอาคารสำนักงานอธิการบดี นะครับ เนื่องจากกองกิจการนิสิตไม่ได้ดูแลในส่วนนี้เกรงจะให้ข้อมูลผิดพลาด โทร 054-466666 ต่อ 1025,1831,1832

ให้นิสิตติดต่อกองบริการการศึกษาอาคารสำนักงานอธิการบดี นะครับ เนื่องจากกองกิจการนิสิตไม่ได้ดูแลในส่วนนี้เกรงจะให้ข้อมูลผิดพลาด โทร 054-466666 ต่อ 1025,1831,1832

ให้นิสิตติดต่อกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ นะครับ เนื่องจากกองกิจการนิสิตไม่ได้ดูแลในส่วนนี้เกรงจะให้ข้อมูลผิดพลาด โทร 054-466666 ต่อ 6276

งานกิจกรรมนิสิต

ชมรมนิสิตเป็นกิจกรรมเลือกเสรีที่นิสิตสามารถเลือกเข้าร่วมได้มากกว่า 1 ชมรม โดยแต่ละชมรมจะเปิดรับสมัครสมาชิกช่วงกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม

งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ

นิสิตสามารถดูวิธีการผ่อนผันทหารได้ที่ลิงค์นี้นะครับ คลิกเพื่อดู
มีขอสงสัยติดต่องานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ โทร 054-466666 ต่อ 6246 คุณธนะกร ช่วงสกุล

นิสิตสามารถดูวิธีการผ่อนผันทหารได้ที่ลิงค์นี้นะครับ คลิกเพื่อดู
มีขอสงสัยติดต่องานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ โทร 054-466666 ต่อ 6245

ให้นิสิตยื่นคำร้องออนไลน์ www.iservice.up.ac.th
1.ยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์
2.พิมพ์ใบ Pay in เพื่อนำไปชำระเงิน
3.ตรวจสอบสถานะผ่านระบบออนไลน์
3.ติดต่อรับเอกสารหนังสือรับรองที่งานธุรการ กองกิจการนิสิต อาคารสงวนเสริมศรี
สอบถามเพิ่มเติมติดต่องานธุรการ โทร 054-466666 ต่อ 6295

UPSR

น้องๆสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ UPSR นะครับ จะมีอุปกรณ์ออกค่ายอาสาให้ยืม เช่น เครื่องปั่นไป จอบ เสียม ที่ดับไฟป่า และอื่นๆทั้งนี้สามารถสอบถามได้ที่ศุนย์ UPSR ได้ครับ