รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 25
รายละเอียด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565(ต.ค.64-มี.ค.65) รอบ 6 เดือน

รายละเอียด
  • 14 มี.ค. 2565
  • 174
รายงานความก้าวหน้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6
รายละเอียด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานความก้าวหน้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

รายละเอียด
  • 21 มิ.ย. 2563
  • 326
แบบสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 รอบ 6 เ
รายละเอียด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

แบบสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน(แบบ บผ.7)

รายละเอียด
  • 21 มิ.ย. 2563
  • 308