แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

แผนยุทธศาสตร์กองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2
รายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์กองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

รายละเอียด
 • 7 ต.ค. 2565
 • 80
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมา
รายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

รายละเอียด
 • 1 ก.ย. 2564
 • 470
แผนกลยุทธ์กองกิจการนิสิต ประจำปี 2564-2568
รายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนกลยุทธ์กองกิจการนิสิต ประจำปี 2564-2568

รายละเอียด
 • 22 ธ.ค. 2563
 • 770
แผนกลยุทธ์กองกิจการนิสิต ประจำปี 2563-2567
รายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนกลยุทธ์กองกิจการนิสิต ประจำปี 2563-2567

รายละเอียด
 • 1 ม.ค. 2563
 • 601
แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า 2558-2561
รายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า 2558-2561

รายละเอียด
 • 13 ก.ค. 2561
 • 3474
แผนกลยุธ์กองกิจการนิสิต 2558-2561(ฉบับปรุบปรุงครั้
รายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนกลยุธ์กองกิจการนิสิต 2558-2561(ฉบับปรุบปรุงครั้งที่ 2)

รายละเอียด
 • 1 ก.ค. 2558
 • 293
แผนกลยุธ์กองกิจการนิสิต 2558-2561(ฉบับปรุบปรุงครั้
รายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนกลยุธ์กองกิจการนิสิต 2558-2561(ฉบับปรุบปรุงครั้งที่ 1)

รายละเอียด
 • 1 ม.ค. 2558
 • 240