แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด
 • 19 พ.ย. 2564
 • 218
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านธรรมภิบาลและจรรยาบรรณ
รายละเอียด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านธรรมภิบาลและจรรยาบรรณ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
 • 5 ต.ค. 2563
 • 365
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบป
รายละเอียด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
 • 5 ต.ค. 2563
 • 392
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมคว
รายละเอียด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมความโปร่งใส ระดับกอง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด
 • 8 พ.ย. 2562
 • 281
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบป
รายละเอียด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด
 • 7 พ.ย. 2562
 • 286
แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมา
รายละเอียด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด
 • 7 ม.ค. 2562
 • 344
แผนควบคุมภายใน และการติดตามผลตามแผนการควบคุมภายในป
รายละเอียด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี

แผนควบคุมภายใน และการติดตามผลตามแผนการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด
 • 24 ก.ย. 2561
 • 289