รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี 256
รายละเอียด
รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

รายละเอียด
  • 27 ม.ค. 2565
  • 162
รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี 256
รายละเอียด
รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563

รายละเอียด
  • 22 ม.ค. 2564
  • 305
รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี 256
รายละเอียด
รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562

รายละเอียด
  • 21 มิ.ย. 2563
  • 311