DSA | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กองกิจการนิสิต จัดประชุมรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามแผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

รายละเอียด
 • 30 ส.ค. 2564
 • 233
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กองกิจการนิสิตจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานิสิต

รายละเอียด
 • 22 ส.ค. 2564
 • 55
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ผู้นำนิสิตร่วมหารือร่างธรรมนูญนิสิต

รายละเอียด
 • 11 มี.ค. 2564
 • 98
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สภานิ​สิตและสารวัตร​นิสิต​มหาวิทยาลัย​พะเยา ลงพื้นที่บริเวณอาคารเรียนรวมเพื่อตรวจ​สอบเเละหามาตรการการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการใช้ห้องสุขาสาธารณะ

รายละเอียด
 • 10 มี.ค. 2564
 • 104
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

โครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต 2563 และโครงการรณรงค์คุณธรรมจริยธรรม

รายละเอียด
 • 25 ก.พ. 2564
 • 105
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต กองกิจการนิสิต

รายละเอียด
 • 22 ก.พ. 2564
 • 189
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ปฏิทินประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต ประจำปี 2564

รายละเอียด
 • 1 ม.ค. 2564
 • 107
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต

รายละเอียด
 • 23 ต.ค. 2563
 • 107
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

โครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด
 • 11 มี.ค. 2563
 • 234
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กองกิจการนิสิตจัดประชุมกลุ่มผู้นำนิสิต ประธานสโมสรนิสิต และประธานชมรม

รายละเอียด
 • 17 ธ.ค. 2562
 • 298
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กองกิจการนิสิต จัดประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

รายละเอียด
 • 14 พ.ย. 2562
 • 224
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ผู้บริหารกองกิจการนิสิต ร่วมประชุม รับฟังการชี้แจงแบบสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ

รายละเอียด
 • 7 พ.ย. 2562
 • 188
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กองกิจการนิสิต ร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

รายละเอียด
 • 30 ต.ค. 2562
 • 183
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิต​ ครั้งที่ 1

รายละเอียด
 • 24 ต.ค. 2562
 • 181
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมประชุมหารือกับมูลนิธิรากแก้ว

รายละเอียด
 • 5 ต.ค. 2562
 • 165
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สภานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต

รายละเอียด
 • 23 มี.ค. 2561
 • 197
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

โครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต

รายละเอียด
 • 11 พ.ค. 2560
 • 258