การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

กองกิจการนิสิต จัดประชุมรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินง
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กองกิจการนิสิต จัดประชุมรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามแผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

รายละเอียด
 • 30 ส.ค. 2564
 • 504
กองกิจการนิสิตจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานิสิต
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กองกิจการนิสิตจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานิสิต

รายละเอียด
 • 22 ส.ค. 2564
 • 296
ผู้นำนิสิตร่วมหารือร่างธรรมนูญนิสิต
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ผู้นำนิสิตร่วมหารือร่างธรรมนูญนิสิต

รายละเอียด
 • 11 มี.ค. 2564
 • 391
สภานิ​สิตและสารวัตร​นิสิต​มหาวิทยาลัย​พะเยา ลงพื้น
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สภานิ​สิตและสารวัตร​นิสิต​มหาวิทยาลัย​พะเยา ลงพื้นที่บริเวณอาคารเรียนรวมเพื่อตรวจ​สอบเเละหามาตรการการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการใช้ห้องสุขาสาธารณะ

รายละเอียด
 • 10 มี.ค. 2564
 • 358
โครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต 2563 และโครงการรณรงค์คุ
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

โครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต 2563 และโครงการรณรงค์คุณธรรมจริยธรรม

รายละเอียด
 • 25 ก.พ. 2564
 • 382
ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต กอง
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต กองกิจการนิสิต

รายละเอียด
 • 22 ก.พ. 2564
 • 463
ปฏิทินประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิส
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ปฏิทินประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต ประจำปี 2564

รายละเอียด
 • 1 ม.ค. 2564
 • 292
ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต

รายละเอียด
 • 23 ต.ค. 2563
 • 320
โครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

โครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด
 • 11 มี.ค. 2563
 • 444
กองกิจการนิสิตจัดประชุมกลุ่มผู้นำนิสิต ประธานสโมส
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กองกิจการนิสิตจัดประชุมกลุ่มผู้นำนิสิต ประธานสโมสรนิสิต และประธานชมรม

รายละเอียด
 • 17 ธ.ค. 2562
 • 1044
 กองกิจการนิสิต จัดประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะแ
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กองกิจการนิสิต จัดประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

รายละเอียด
 • 14 พ.ย. 2562
 • 435
 ผู้บริหารกองกิจการนิสิต ร่วมประชุม รับฟังการชี้แจ
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ผู้บริหารกองกิจการนิสิต ร่วมประชุม รับฟังการชี้แจงแบบสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ

รายละเอียด
 • 7 พ.ย. 2562
 • 411
กองกิจการนิสิต ร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กองกิจการนิสิต ร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

รายละเอียด
 • 30 ต.ค. 2562
 • 399
กิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิต​ ครั้งที่ 1
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิต​ ครั้งที่ 1

รายละเอียด
 • 24 ต.ค. 2562
 • 409
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมประชุมหารือกับมูลนิธิรากแก้ว
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมประชุมหารือกับมูลนิธิรากแก้ว

รายละเอียด
 • 5 ต.ค. 2562
 • 371
สภานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการเสียงสะท้อนจากน
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สภานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต

รายละเอียด
 • 23 มี.ค. 2561
 • 412
โครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

โครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต

รายละเอียด
 • 11 พ.ค. 2560
 • 467