DSA | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

รายละเอียด
 • 18 มี.ค. 2564
 • 30
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

รายละเอียด
 • 5 ก.พ. 2564
 • 28
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

รายละเอียด
 • 4 ม.ค. 2564
 • 65
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

รายละเอียด
 • 1 ธ.ค. 2563
 • 44
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม

รายละเอียด
 • 1 พ.ย. 2563
 • 32
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

รายละเอียด
 • 1 ต.ค. 2563
 • 31
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

รายละเอียด
 • 1 ก.ย. 2563
 • 41
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฏาคม

รายละเอียด
 • 1 ส.ค. 2563
 • 28