สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ประจำป
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียด
 • 15 พ.ย. 2565
 • 17
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ประจำ
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด
 • 10 ต.ค. 2565
 • 15
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ประจ
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด
 • 25 ก.ค. 2565
 • 76
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ประจำ
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด
 • 11 ก.ค. 2565
 • 76
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ประจำป
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด
 • 11 ก.ค. 2565
 • 80
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ประจำป
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด
 • 8 เม.ย. 2565
 • 164
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปร
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด
 • 7 มี.ค. 2565
 • 151
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ประจำป
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด
 • 7 มี.ค. 2565
 • 186
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ประจำ
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด
 • 18 ม.ค. 2565
 • 149
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ประ
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด
 • 9 ธ.ค. 2564
 • 157
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ประจำป
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด
 • 2 พ.ย. 2564
 • 145
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม-กันยา
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด
 • 1 ต.ค. 2564
 • 210
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ประจำ
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด
 • 23 ส.ค. 2564
 • 269
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ประจ
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด
 • 21 ก.ค. 2564
 • 255
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ประจำ
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด
 • 9 มิ.ย. 2564
 • 258
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประ
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

รายละเอียด
 • 1 มิ.ย. 2564
 • 247
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประ
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

รายละเอียด
 • 1 เม.ย. 2564
 • 227
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประ
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

รายละเอียด
 • 18 มี.ค. 2564
 • 293
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประ
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

รายละเอียด
 • 5 ก.พ. 2564
 • 259
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประ
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

รายละเอียด
 • 4 ม.ค. 2564
 • 306
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประ
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

รายละเอียด
 • 1 ธ.ค. 2563
 • 294
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประ
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม

รายละเอียด
 • 1 พ.ย. 2563
 • 261
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประ
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

รายละเอียด
 • 1 ต.ค. 2563
 • 256
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประ
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

รายละเอียด
 • 1 ก.ย. 2563
 • 287
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประ
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฏาคม

รายละเอียด
 • 1 ส.ค. 2563
 • 265