การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมให้ความรู้การป้องกันการทุ
รายละเอียด
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมให้ความรู้การป้องกันการทุจริตแก่สภานิสิต

รายละเอียด
  • 18 มี.ค. 2565
  • 151
กองกิจการนิสิต ตรวจครุภัณฑ์ ประจำปี 2563
รายละเอียด
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กองกิจการนิสิต ตรวจครุภัณฑ์ ประจำปี 2563

รายละเอียด
  • 8 ม.ค. 2564
  • 419
กองกิจการนิสิต เข้ารับการตรวจสอบบัญชี
รายละเอียด
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กองกิจการนิสิต เข้ารับการตรวจสอบบัญชี

รายละเอียด
  • 9 ต.ค. 2562
  • 485