DSA | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

รายละเอียด
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กองกิจการนิสิต ตรวจครุภัณฑ์ ประจำปี 2563

รายละเอียด
  • 8 ม.ค. 2564
  • 158
รายละเอียด
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กองกิจการนิสิต เข้ารับการตรวจสอบบัญชี

รายละเอียด
  • 9 ต.ค. 2562
  • 297