แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด
 • 21 มิ.ย. 2565
 • 57
แผนการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

รายละเอียด
 • 3 มี.ค. 2565
 • 79
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานรับปริญญา ประจำปีงบประมาณ 2
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานรับปริญญา ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด
 • 28 ธ.ค. 2564
 • 129
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด
 • 8 ต.ค. 2564
 • 138
(เพิ่มเติม 2)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

(เพิ่มเติม 2)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
 • 26 ส.ค. 2564
 • 143
(เพิ่มเติม 1)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

(เพิ่มเติม 1)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
 • 1 ส.ค. 2564
 • 140
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
 • 9 พ.ย. 2563
 • 224
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด
 • 29 มิ.ย. 2563
 • 239
แผนจัดซื้อจัดจ้าง กองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง กองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด
 • 7 พ.ย. 2562
 • 328
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 กองกิจกา
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 กองกิจการนิสิต

รายละเอียด
 • 18 ต.ค. 2561
 • 430
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ของกองกิ
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ของกองกิจการนิสิต

รายละเอียด
 • 14 พ.ย. 2560
 • 532