DSA | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด
 • 8 ต.ค. 2564
 • 18
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

(เพิ่มเติม 2)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
 • 26 ส.ค. 2564
 • 24
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

(เพิ่มเติม 1)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
 • 1 ส.ค. 2564
 • 21
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
 • 9 พ.ย. 2563
 • 102
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด
 • 29 มิ.ย. 2563
 • 131
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง กองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด
 • 7 พ.ย. 2562
 • 213
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 กองกิจการนิสิต

รายละเอียด
 • 18 ต.ค. 2561
 • 320
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ของกองกิจการนิสิต

รายละเอียด
 • 14 พ.ย. 2560
 • 421