DSA | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
  • 9 พ.ย. 2563
  • 37
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด
  • 29 มิ.ย. 2563
  • 69
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง กองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด
  • 7 พ.ย. 2562
  • 146
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 กองกิจการนิสิต

รายละเอียด
  • 18 ต.ค. 2561
  • 264
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ของกองกิจการนิสิต

รายละเอียด
  • 14 พ.ย. 2560
  • 360