แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (ทำเสื้อสำหร
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (ทำเสื้อสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม)

รายละเอียด
 • 4 พ.ย. 2565
 • 24
แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปว
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด
 • 20 ต.ค. 2565
 • 39
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด
 • 7 ต.ค. 2565
 • 75
แผนจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ต้น ป
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ต้น ประจำปีงบประมาณ 2566-2570

รายละเอียด
 • 26 ส.ค. 2565
 • 64
แผนจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ป
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ประจำปีงบประมาณ 2566-2570

รายละเอียด
 • 17 ส.ค. 2565
 • 62
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565(เพิ่มเติ
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565(เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

รายละเอียด
 • 25 ก.ค. 2565
 • 79
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เปลี่ยนแ
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2

รายละเอียด
 • 25 ก.ค. 2565
 • 76
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด
 • 21 มิ.ย. 2565
 • 144
แผนการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

รายละเอียด
 • 3 มี.ค. 2565
 • 157
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานรับปริญญา ประจำปีงบประมาณ 2
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานรับปริญญา ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด
 • 28 ธ.ค. 2564
 • 222
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด
 • 8 ต.ค. 2564
 • 210
(เพิ่มเติม 2)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

(เพิ่มเติม 2)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
 • 26 ส.ค. 2564
 • 216
(เพิ่มเติม 1)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

(เพิ่มเติม 1)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
 • 1 ส.ค. 2564
 • 212
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
 • 9 พ.ย. 2563
 • 296
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด
 • 29 มิ.ย. 2563
 • 313
แผนจัดซื้อจัดจ้าง กองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง กองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด
 • 7 พ.ย. 2562
 • 402
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 กองกิจกา
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 กองกิจการนิสิต

รายละเอียด
 • 18 ต.ค. 2561
 • 498
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ของกองกิ
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ของกองกิจการนิสิต

รายละเอียด
 • 14 พ.ย. 2560
 • 600