กองกิจการนิสิตร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศวันที่ 14 ก.พ. 2565 | 339 Views


กองกิจการนิสิตร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชท

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. กองกิจการนิสิต โดยดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และ นายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีพลตำรวจโท ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยโดยมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน