กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

17 ธ.ค. 2564 : 589
กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

เมื่อวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2564 ณ อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์ปฎิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา กองกิจการนิสิต ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา และ โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564 โดยมีนิสิตและบุคลากรร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 99 ราย คิดเป็นโลหิตจำนวน 34,650 ซีซี มีผู้มาแสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน 3 ราย และบริจาคอวัยวะจำนวน 3 ราย และโลหิตที่ได้รับจะนำเข้าคลังโลหิตเพื่อสำรองไว้ใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลพะเยาและโรงพยาบาลที่ขาดแคลนโลหิตในพื้นที่จังหวัดพะเยาในลำดับต่อไป

SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม