กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

10 ธ.ค. 2564 : 709
กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อแห่

วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564 ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต ” และ “กิจกรรมปลูกวันแม่ ดูแลวันพ่อ”เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนิสิตจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 99 คน ซึ่งมีกิจกรรมด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและกิจกรรม สาธารณประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การเก็บขยะ และการดูแล รดน้ำ ใส่ปุ๋ย ต้นไม้รอบๆ พื้นที่ปลูกต้นไม้ของมหาวิทยาลัย และ รวมถึงต้นคำมอกหลวง ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้ปลูกไปเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาอีกด้วย

SDGs 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน SDGs 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟิ้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม