สภานิ​สิตและสารวัตร​นิสิต​มหาวิทยาลัย​พะเยา ลงพื้นที่บริเวณอาคารเรียนรวมเพื่อตรวจ​สอบเเละหามาตรการการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการใช้ห้องสุขาสาธารณะ

10 มี.ค. 2564 : 873
สภานิ​สิตและสารวัตร​นิสิต​มหาวิทยาลัย​พะเยา ลงพื้น

วันพุธ​ ที่​ 10 เดือนมีนาคม​ พ.ศ. 2564​ สภานิ​สิตมหาวิทยาลัย​พะเยา และสารวัตร​นิสิต​มหาวิทยาลัย​พะเยา

ประกอบด้วย

1.นายกฤษณะ จันนาค​ ประธานสภา​นิสิต​มหา​วิทยาลัย​พะเยา​
2.นางสาวจันทิมา​ ชาวดร​ ประธานสารวัตรนิสิต
3.นายวริศ​ โตวรานนท์ รองประธานสภานิสิต ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน​
4.นางสาวอริษา ปั้นนาค เลขานุการ​
5.นางสาว​ศิวาณัฐ​ ศรี​มัน​ตะ​ คณะกรรมการ​
6.นายจตุรเทพ ใจกระเชียง​ คณะกรรมการ​

7.นาย วโรดม จิตจำเริญ คณะกรรมการ​
8. นาย ชลสิทธิ์ วระชินา​ คณะกรรมการ​
9.นางสาว​วีนัสนันท์​ คงมา​ คณะกรรมการ​

ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยพะเยาลงพื้นที่บริเวณอาคารเรียนรวมเพื่อตรวจ​สอบเเละหามาตรการการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการใช้ห้องสุขาสาธารณะ โดยได้สำรวจจุดเสี่ยง บริเวณอาคารเรียนรวม​ CE​ และบริเวณจุดใกล้เคียง รวมทั้งสำรวจความพร้อมของการให้บริการ นอกจากนี้ยังได้หารือเพื่อเตรียมเสนอเเนวทางมาตรการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหา ดังนี้

1.ควรมีการจัดทำป้ายบอกเเยกประเภทของผู้ใช้ห้องนำ้ให้ชัดเจนมากขึ้น
2.ควรมีการเเยกสัดส่วนหรือโซนการใช้ห้องนำ้ให้ชัดเจน
3.ควรเพิ่มเเสงสว่างในบริเวณจุดเสี่ยงให้เพียงพอในช่วงเวลากลางคืน
4.ควรตรวจสอบการจัดสรรจำนวน รปภ.ให้เหมาะสมต่อการดูเเลพื้นที่ ทั้งกลางวันเเละกลางคืน

#จากการสำรวจความพร้อมในการให้บริการของห้องสุขาทั้งหมด 32 จุดเเบ่งเป็น

-ห้องน้ำอาจารย์ ชาย/หญิง จำนวน 24 ห้อง พบว่า พร้อมใช้งาน 23 ห้อง ไม่พร้อมใช้งาน/เสีย 1 ห้อง
-ห้องน้ำนิสิตชาย จำนวน 96 ห้อง

พบว่าพร้อมใช้งาน 87 ห้อง ไม่พร้อมใช้งาน/เสีย 19 ห้อง

-ห้องน้ำนิสิตหญิง จำนวน 185 ห้อง

พบว่า พร้อมใช้งาน 143 ห้อง ไม่พร้อมใช้งาน/เสีย 42 ห้อง

สรุปรวมทั้งสิ้น 366 ห้อง
พร้อมใช้งาน 304 ห้อง
ไม่พร้อมใช้งาน 62 ห้อง

จากข้อมูลดังกล่าวทางสภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จะได้รวบรวมเพื่อนำเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาเเละเสนอเเนวทางการเเก้ไขต่อไป

#ทั้งนี้หากเพื่อนๆนิสิตท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสามารถเสนอข้อคิดเห็นของท่านใต้ข้อความนี้ได้เลยครับ

#สภานิสิต​มหาวิท​ยาลัยพะเยา

#สารวัตรนิสิตมหาวิท​ยาลัยพะเยา


Gallery รูปภาพกิจกรรม