หน่วยนวัตกรรมและสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ประกาศวันที่ 3 ก.พ. 2564 | 274 Views


หน่วยนวัตกรรมและสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบบันทึ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. หน่วยนวัตกรรมและสารสนเทศ งานธุรการ กองกิจการนิสิต ได้ดำเนินการจัดอบรมการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้แก่งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบทรานสคริปกิจกรรมเดิมมายังระบบใหม่ iService ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านกิจการนิสิตเพื่อพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต(Design Thinking to Innovation)