ขอเชิญร่วมเสนอผลงานการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น

19 มี.ค. 2567 : 81
ขอเชิญร่วมเสนอผลงานการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น

ขอเชิญร่วมเสนอผลงานการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 1 คน
————————————
ทั้งนี้ ขอให้ส่งแบบเสนอประวัติและผลงานนิสิต ไปยังงานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ กองกิจการนิสิต หรือ E-mail : nuttanun.th@up.ac.th
ภายในวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2566
_____________________________________
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศและสากล หมายเลขโทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 6247-8 ☎️☎️

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://dsa.up.ac.th/short/c9zk9m/ หรือ QR code