กองกิจการนิสิต นำนิสิตจิตอาสาร่วมกิจกรรมกับชุมชนในงานตักบาตรเทโวโรหณะ

31 ต.ค. 2566 : 1561
กองกิจการนิสิต นำนิสิตจิตอาสาร่วมกิจกรรมกับชุมชนใน

วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา กองกิจการนิสิต นำนิสิตจิตอาสาจำนวน 20 คน ร่วมเป็นจิตอาสากับชุมชน ช่วยงานตักบาตรเทโวโรหณะพระสงฆ์จำนวน 25 รูป เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2566  ณ วัดดงพระเจ้า ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา  ซึ่งมีนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมถึงประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

SDGs 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม