กองกิจการนิสิต ได้นำนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9

30 ต.ค. 2566 : 1671
กองกิจการนิสิต ได้นำนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแสง

งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ กองกิจการนิสิต ได้นำนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งภายในกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมนิทรรศการและให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง ตรวจสุขภาพเบื้องต้น วิเคราะห์ความเสี่ยง การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง การให้คำแนะนำเรื่องอาหารเฉพาะโรค​ และการนวดฟื้นฟูสมรรถภาพ ในระหว่างวันที่ 24 - 28 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การค้า Top plaza Phayao และกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ”  จังหวัดพะเยา ในวันอาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม 2566 เป็นการรวมพลังขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมแสดงความจงรักภักดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติ ในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน ในเรื่องการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย ณ สนามหน้าลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

SDGs 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม