กิจกรรม “วันนวมินทรมหาราช” เทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค. 2566 : 141
กิจกรรม “วันนวมินทรมหาราช” เทิดพระเกียรติและน้อมรำ

วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร จิตอาสา 904 พนักงานมหาวิทยาลัย และนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง และพิธีการเป็นตามลำดับโดยผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประธานกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประธานและผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกิจกรรม ม.พะเยาจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ภายในพื้นที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม