กองกิจการนิสิตร่วมนำเสนอผลงานการพัฒนานวัตกรรมการจัดสวัสดิการและบริการนิสิต

7 ก.ย. 2566 : 232
กองกิจการนิสิตร่วมนำเสนอผลงานการพัฒนานวัตกรรมการจั

กองกิจการนิสิตร่วมนำเสนอผลงานการพัฒนานวัตกรรมการจัดสวัสดิการและบริการนิสิตในงาน Upidentity ครั้งที่ 3 โดยได้นำเสนอการให้บริการห้องสตูดิโอ กองกิจการนิสิต DSA Studio และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดผลงานดังกล่าว


Gallery รูปภาพกิจกรรม