กิจกรรมณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 2566 จังหวัดพะเยา BIGDAY

9 พ.ค. 2566 : 4102
กิจกรรมณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 256

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์  โรจนโสทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 2566 จังหวัดพะเยา (BIG DAY) "ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ"  โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมงานกิจกรรมณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 2566 จังหวัดพะเยา BIG DAY สำหรับการจัดกิจกรรมของจังหวัดพะเยา ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ของจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ มหาวิทยาลัยพะเยา สื่อมวลชน เยาวชน นักเรียน นิสิต  นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 500 คน โดยปล่อยขบวนเดินออกจากลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา  ไปยังด้านหน้ามหาวิทยาลัย เสี้ยวซ้ายไปจนถึงจุดกลับรถหน้าธนาคารออมสิน ผ่านจุดกลับรถบริเวณหน้าสำนักงานป่าไม้จังหวัดพะเยา  และสิ้นสุดที่มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหวัดพะเยา ณ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา

#ไทยโหวต #เลือกตั้ง66
Photo  Credit : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา

SDGs 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม