ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต ครั้งที่ 7/2565

18 พ.ย. 2565 : 550
ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต ครั

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. กองกิจการนิสิต จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนานคุณภาพนิสิต (คกพ.) ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี โดยมี ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานการประชุม และรูปแบบการประชุม Online ผ่านระบบการประชุม Microsoft Teams โดยมีวาระเพื่อทราบผลการดำเนินงานด้านพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต สวัสดิการและสวัสดิภาพของนิสิต ผลการดำเนินงานของคณะวิชา องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต รวมทั้งการพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนิสิต และปฏิทินการวัดตัวสั่งจองชุดครุยของบัณฑิต

SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม