ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรกองกิจการนิสิต ที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ (R2R) รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566

16 พ.ย. 2565 : 498
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรกองกิจการนิสิต ที่ได้รับท