มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกิจกรรม“พลังเยาวชน รักษ์สิ่งแวดล้อม”

25 ก.ย. 2565 : 588
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกิจกรรม“พลังเยาวชน รักษ์สิ่งแว

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 กองกิจการนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมจัดบูทนิทรรศการในมหกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา “พลังเยาวชน รักษ์สิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ซึ่งจัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ และการจัดแสดงผลงานของเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยาทุกระดับ และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบเกียรติบัตรแก่ นายกฤษณะ จันนาค นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานสภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา  ในฐานะที่ได้เข้าร่วมการสรรหาเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สมาคมสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 อีกด้วย

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟิ้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม