กิจกรรม OPEN UP 2022

13 มิ.ย. 2565 : 810
กิจกรรม OPEN UP 2022

✨ วันที่ 12 มิถุนายน 2565 กองกิจการนิสิตร่วมกับองค์การบริหารกิจกรรมนิสิต จัดกิจกรรม OPEN UP 2022 ซึ่งเป็นกิจกรรมรับน้องใหม่ที่ยึดหลัก UP Identity อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา คือ สุนทรียภาพ สุขภาพ บุคลิกภาพ ได้รับความร่วมมือจากองค์การนิสิตปี 2563-2564 สหเวียงทั้ง 6 เวียง ทีม 18 สโมสร และชมรมนิสิต โดยมีกิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมตักบาตรน้องใหม่ กิจกรรมมหกรรมจิตอาสาน้องใหม่ กิจกรรมเรียนรู้อัตลักษณ์นิสิต ม.พะเยาและกิจกรรมยินดีจ๊าดนัก โอบฮักน้องใหม่ (บายศรีสู่ขวัญ) ✨ ในช่วงเช้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนิสิต พร้อมกัน ณ ลานพระพุทธภุชคารักษ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ นิมนต์พระสงฆ์ 12 รูป ถวายเครื่องไทยทาน ปัจจัย พร้อมด้วยภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จากนั้น ร่วมกันปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นคำมอกหลวง 20 ต้น ต้นทองอุไรรอบอ่างหลวง จำนวน 140 ต้น และกิจกรรม Big Cleaning Day ดูแลต้นไม้รอบอ่างหลวงและเก็บขยะบริเวณโดยรอบ ✨ กิจกรรมเรียนรู้อัตลักษณ์นิสิต ม.พะเยาและกิจกรรมยินดีจ๊าดนัก โอบฮักน้องใหม่ จัดขึ้นในช่วงเย็น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นิสิตได้เรียนรู้ความเป็นอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยและทำความรู้จักกับกองกิจการนิสิต และกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ โดยดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต จากนั้นเข้าสู่พิธีบายศรีสู่ขวัญ ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ และต่อด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประกอบพิธีโดย พระครูธำรงชิโนวาท เจ้าอาวาสวัดบ้านโซ้ และผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยอธิการบดีและผู้บริหาร ได้ร่วมมอบพานฝ้ายมงคลให้แก่ตัวแทนนิสิตรุ่นพี่ ร่วมผูกข้อมือนิสิตใหม่ ในกิจกรรมมีการร้องเพลงประสานเสียง การแสดงฟ้อนบายศรี ขบวนช่างฟ้อนพานฝ้ายมงคล เสลี่ยงบายศรี ตรามหาวิทยาลัย ธงประจำมหาวิทยาลัย ขบวนผู้นำนิสิต และขบวนอัญเชิญเครื่องสักการบูชา ในช่วงค่ำ มีการแสดงมินิคอนเสิร์ตต้อนรับนิสิตใหม่ โดย UP BAND ซึ่งผู้เข้าร่วมงานปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากอนามัย ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม

#WisdomExperiences #OPENUP2022 #SDG4 #SDG17 #DSA

 

Photo : ชมรมถ่ายภาพมหาวิทยาลัยพะเยา

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม