กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรม Street Art : food & Green

14 มิ.ย. 2565 : 459
กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรม Street Art : food & Gree

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 กองกิจการนิสิตได้จัดกิจกรรม Street Art : food & Green ณ ถนนศรีโคมคำ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 2 ต่อจากกิจกรรม Up Camping เมื่อเดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตด้านสุนทรียภาพ ที่ต้องการให้นิสิตได้มีความสุข ได้ใช้ชีวิตที่ปลอดภัย อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 65 ที่เข้ามาใช้ชีวิตในหอพัก ก็ต้องปรับตัวและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข นอกจากนั้น กิจกรรมตลาดนัดยังเปิดโอกาสให้นิสิตได้รับทักษะในการดำเนินงาน ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ โดยจะเห็นได้จากการออกบูธร้านค้า ซึ่งมาจากสโมสรนิสิต ชมรมนิสิต และบุคลากร อีกทั้งภายในกิจกรรมมีการแสดงดนตรีเพื่อความเป็นสุนทรียะจากสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากได้รับจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มาร่วมเปิดกิจกรรมและร้องเพลงในกิจกรรมด้วย โดยได้รับความสนใจจากนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

SDGs 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย SDGs 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม