กองกิจการนิสิต จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

2 ก.พ. 2565 : 508
กองกิจการนิสิต จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. กองกิจการนิสิต จัดประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  ทั้งนี้ ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องมารายงานตัวและฝึกซ้อมตามวันเวลาที่กำหนด และต้องแนวปฏิบัติในการป้องกัน covid-19 อย่างเคร่งครัด โดยสามารถดูรายละเอียดข้อปฏิบัติ และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่

เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา  http://graduate.up.ac.th/
และ Facebook  https://www.facebook.com/UPgraduation
 

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม