งานวิจัยด้านกิจการนิสิต | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

งานวิจัยด้านกิจการนิสิต

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

การพัฒนาระบบเลือกตั้งออนไลน์ ผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัย
รายละเอียด
งานวิจัยด้านกิจการนิสิต

การพัฒนาระบบเลือกตั้งออนไลน์ ผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีความมั่นคงปลอดภัย

รายละเอียด
 • 1 ส.ค. 2565
 • 178
การใช้วิธีคิดเชิงออกแบบ ( Design Thinking) เพื่อพั
รายละเอียด
งานวิจัยด้านกิจการนิสิต

การใช้วิธีคิดเชิงออกแบบ ( Design Thinking) เพื่อพัฒนาระบบการโค้ชนิสิตในการทำกิจกรรม : กรณีศึกษา การสร้างทีมนิสิตทุนให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

รายละเอียด
 • 1 ส.ค. 2561
 • 84
แนวทางการเพิ่มศักยภาพองค์กรบริหารกิจกรรมนิสิตในการ
รายละเอียด
งานวิจัยด้านกิจการนิสิต

แนวทางการเพิ่มศักยภาพองค์กรบริหารกิจกรรมนิสิตในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วยวิธีคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

รายละเอียด
 • 1 ส.ค. 2560
 • 110
ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงของกอ
รายละเอียด
งานวิจัยด้านกิจการนิสิต

ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงของกองกิจการนิสิต

รายละเอียด
 • 1 ส.ค. 2559
 • 81
ความพึงพอใจของนิสิตต่อวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโ
รายละเอียด
งานวิจัยด้านกิจการนิสิต

ความพึงพอใจของนิสิตต่อวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร นิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด
 • 1 ส.ค. 2557
 • 70
การพัฒนาระบบการดำเนินกิจกรรมขององค์การนิสิต มหาวิท
รายละเอียด
งานวิจัยด้านกิจการนิสิต

การพัฒนาระบบการดำเนินกิจกรรมขององค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด
 • 1 ส.ค. 2557
 • 95