DSA | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

สรุปรายงานการประชุม คกพ.

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

สรุปการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนานิสิต ครั้งที่ 7/2564

รายละเอียด
 • 2 ก.ย. 2564
 • 40
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

สรุปการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนานิสิต ครั้งที่ 6/2564

รายละเอียด
 • 4 ส.ค. 2564
 • 42
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

สรุปประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนานิสิต ครั้งที่ 5/2564

รายละเอียด
 • 5 ก.ค. 2564
 • 42
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

สรุปประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนานิสิต ครั้งที่ 4/2564

รายละเอียด
 • 29 พ.ค. 2564
 • 53
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

สรุปประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนานิสิต ครั้งที่ 3/2564

รายละเอียด
 • 9 มี.ค. 2564
 • 70
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

สรุปประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนานิสิต ครั้งที่ 2/2564

รายละเอียด
 • 5 มี.ค. 2564
 • 86
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

สรุปประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนานิสิต ครั้งที่ 1/2564

รายละเอียด
 • 19 ม.ค. 2564
 • 104
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

สรุปประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนานิสิต ครั้งที่ 8/2563

รายละเอียด
 • 2 พ.ย. 2563
 • 72
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

สรุปประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนานิสิต ครั้งที่ 7/2563

รายละเอียด
 • 5 ต.ค. 2563
 • 77
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนานิสิต ครั้งที่ 6/2563

รายละเอียด
 • 10 ก.ย. 2563
 • 96
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนานิสิต ครั้งที่ 5/2563

รายละเอียด
 • 6 ส.ค. 2563
 • 70
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนานิสิต ครั้งที่ 4/2563

รายละเอียด
 • 3 ก.ค. 2563
 • 100
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนานิสิต ครั้งที่ 3/2563

รายละเอียด
 • 5 มิ.ย. 2563
 • 79
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนานิสิต ครั้งที่ 2/2563

รายละเอียด
 • 8 พ.ค. 2563
 • 101
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนานิสิต ครั้งที่ 1/2563

รายละเอียด
 • 19 ก.พ. 2563
 • 81
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนานิสิต ครั้งที่ 9/2562

รายละเอียด
 • 18 ธ.ค. 2562
 • 141
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนานิสิต ครั้งที่ 8/2562

รายละเอียด
 • 9 ธ.ค. 2562
 • 148
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 7/2562

รายละเอียด
 • 29 ต.ค. 2562
 • 134
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 6/2562

รายละเอียด
 • 3 ต.ค. 2562
 • 136
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 5/2562

รายละเอียด
 • 19 มิ.ย. 2562
 • 164
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 4/2562

รายละเอียด
 • 17 พ.ค. 2562
 • 144
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 3/2562

รายละเอียด
 • 18 เม.ย. 2562
 • 121
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2/2562

รายละเอียด
 • 1 มี.ค. 2562
 • 128
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญกองกิจการนิสิต ครั้งที่ 3/61

รายละเอียด
 • 4 ก.พ. 2562
 • 70
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 10/2561

รายละเอียด
 • 15 ม.ค. 2562
 • 181
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2562

รายละเอียด
 • 14 ธ.ค. 2561
 • 130
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 9/2561

รายละเอียด
 • 11 ธ.ค. 2561
 • 170
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 8/2561

รายละเอียด
 • 26 พ.ย. 2561
 • 160
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญกองกิจการนิสิต ครั้งที่ 2/61

รายละเอียด
 • 26 พ.ย. 2561
 • 76
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 7/2561

รายละเอียด
 • 5 ต.ค. 2561
 • 145
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 6/2561

รายละเอียด
 • 30 ส.ค. 2561
 • 187
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 5/2561

รายละเอียด
 • 15 ส.ค. 2561
 • 174
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญกองกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/61

รายละเอียด
 • 18 ก.ค. 2561
 • 66
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 4/2561

รายละเอียด
 • 27 มิ.ย. 2561
 • 180
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 3/2561

รายละเอียด
 • 31 พ.ค. 2561
 • 179
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2/2561

รายละเอียด
 • 7 พ.ค. 2561
 • 188
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2561

รายละเอียด
 • 13 มี.ค. 2561
 • 174
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญกองกิจการนิสิต ครั้งที่ 3/60

รายละเอียด
 • 15 ก.พ. 2561
 • 98
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 8/2560

รายละเอียด
 • 13 ก.พ. 2561
 • 226
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 7/2560

รายละเอียด
 • 11 ต.ค. 2560
 • 203
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 6/2560

รายละเอียด
 • 15 ก.ย. 2560
 • 300
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 5/2560

รายละเอียด
 • 15 ส.ค. 2560
 • 219
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญกองกิจการนิสิต ครั้งที่ 2/2560

รายละเอียด
 • 31 ก.ค. 2560
 • 80
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 4/2560

รายละเอียด
 • 5 ก.ค. 2560
 • 217
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญกองกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2560

รายละเอียด
 • 29 พ.ค. 2560
 • 73
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 3/2560

รายละเอียด
 • 11 พ.ค. 2560
 • 234
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2/2560

รายละเอียด
 • 11 เม.ย. 2560
 • 244
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2560

รายละเอียด
 • 20 มี.ค. 2560
 • 236
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญกองกิจการนิสิต ครั้งที่ 2/2559

รายละเอียด
 • 8 ก.พ. 2560
 • 284
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 11/2559

รายละเอียด
 • 2 ก.พ. 2560
 • 241
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 10/2559

รายละเอียด
 • 2 ธ.ค. 2559
 • 252
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 9/2559

รายละเอียด
 • 2 พ.ย. 2559
 • 275
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 8/2559

รายละเอียด
 • 4 ต.ค. 2559
 • 245
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 7/2559

รายละเอียด
 • 12 ก.ย. 2559
 • 254
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 6/2559

รายละเอียด
 • 2 ส.ค. 2559
 • 224
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมสมัยสามัญกองกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2559

รายละเอียด
 • 13 มิ.ย. 2559
 • 78
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 5/2559

รายละเอียด
 • 2 มิ.ย. 2559
 • 232
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 4/2559

รายละเอียด
 • 10 พ.ค. 2559
 • 216
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 3/2559

รายละเอียด
 • 23 มี.ค. 2559
 • 221
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2/2559

รายละเอียด
 • 15 มี.ค. 2559
 • 224
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

สรุปรายงานการประชุมสมัยสามัญกองกิจการนิสิต ครั้งที่ 4/2558

รายละเอียด
 • 19 ม.ค. 2559
 • 72
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2559

รายละเอียด
 • 19 ม.ค. 2559
 • 237
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 9/2558

รายละเอียด
 • 14 ธ.ค. 2558
 • 319
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 8/2558

รายละเอียด
 • 30 พ.ย. 2558
 • 329
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

สรุปรายงานการประชุมสมัยสามัญกองกิจการนิสิต ครั้งที่ 3/2558

รายละเอียด
 • 21 ก.ย. 2558
 • 68
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 7/2558

รายละเอียด
 • 21 ก.ย. 2558
 • 283
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 6/2558

รายละเอียด
 • 2 ก.ย. 2558
 • 306
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 5/2558

รายละเอียด
 • 22 ก.ค. 2558
 • 266
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

สรุปรายงานการประชุมสมัยสามัญกองกิจการนิสิต ครั้งที่ 2/2558

รายละเอียด
 • 15 มิ.ย. 2558
 • 97
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 4/2558

รายละเอียด
 • 11 มิ.ย. 2558
 • 269
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 3/2558

รายละเอียด
 • 20 มี.ค. 2558
 • 283
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2/2558

รายละเอียด
 • 11 ก.พ. 2558
 • 267
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

สรุปรายงานการประชุมสมัยสามัญกองกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2558

รายละเอียด
 • 28 ม.ค. 2558
 • 66
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่1/2558

รายละเอียด
 • 28 ม.ค. 2558
 • 313