แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (Super Kpi :
รายละเอียด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (Super Kpi : ด้านคุณภาพนิสิต)

รายละเอียด
  • 1 พ.ย. 2564
  • 199
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด
  • 1 พ.ย. 2564
  • 245
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
  • 27 ต.ค. 2563
  • 295