DSA | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบประเมินความพึงพอใจ

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

รายละเอียด
แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564

รายละเอียด
  • 18 มิ.ย. 2564
  • 114
รายละเอียด
แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563

รายละเอียด
  • 18 ธ.ค. 2563
  • 238