รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ 1 (
รายละเอียด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายละเอียด
 • 4 ก.พ. 2565
 • 95
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล
รายละเอียด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ปี งบประมาณ 2564

รายละเอียด
 • 21 ธ.ค. 2564
 • 94
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล
รายละเอียด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด
 • 24 มี.ค. 2564
 • 206
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล
รายละเอียด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบ 2564

รายละเอียด
 • 24 มี.ค. 2564
 • 241
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล
รายละเอียด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด
 • 2 เม.ย. 2563
 • 216
รายการการติดตามผลตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประ
รายละเอียด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

รายการการติดตามผลตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด
 • 26 มี.ค. 2562
 • 165
รายงานการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบป
รายละเอียด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

รายงานการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด
 • 26 มี.ค. 2562
 • 175