การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

กองกิจการนิสิตร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาฉีดวัคซ
รายละเอียด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กองกิจการนิสิตร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาฉีดวัคซีนโควิด-19

รายละเอียด
  • 7 ต.ค. 2564
  • 345
ประกาศวัฒนธรรมองค์กรกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเย
รายละเอียด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ประกาศวัฒนธรรมองค์กรกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด
  • 7 ธ.ค. 2563
  • 295
โครงการพัฒนาบุคลากรกองกิจการนิสิต
รายละเอียด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

โครงการพัฒนาบุคลากรกองกิจการนิสิต

รายละเอียด
  • 1 พ.ค. 2563
  • 282