รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบ
รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
 • 17 ธ.ค. 2564
 • 426
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประ
รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 4

รายละเอียด
 • 20 ต.ค. 2563
 • 384
รายงานการติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา
รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานการติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. -31 มี.ค.63)

รายละเอียด
 • 10 เม.ย. 2563
 • 347
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. -31 มี.ค.63)

รายละเอียด
 • 10 เม.ย. 2563
 • 347
รานงานการติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา
รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

รานงานการติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่1

รายละเอียด
 • 5 ก.พ. 2563
 • 391
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ไตรมาสที่
รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ไตรมาสที่ 4

รายละเอียด
 • 28 มี.ค. 2562
 • 387
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ไตรมาสที่
รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ไตรมาสที่ 3

รายละเอียด
 • 28 มี.ค. 2562
 • 409
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ไตรมาสที่
รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ไตรมาสที่ 2

รายละเอียด
 • 28 มี.ค. 2562
 • 362
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ไตรมาสที่
รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ไตรมาสที่ 1

รายละเอียด
 • 28 มี.ค. 2562
 • 370