DSA | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 4

รายละเอียด
 • 20 ต.ค. 2563
 • 141
รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานการติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. -31 มี.ค.63)

รายละเอียด
 • 10 เม.ย. 2563
 • 159
รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. -31 มี.ค.63)

รายละเอียด
 • 10 เม.ย. 2563
 • 146
รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

รานงานการติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่1

รายละเอียด
 • 5 ก.พ. 2563
 • 199
รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ไตรมาสที่ 4

รายละเอียด
 • 28 มี.ค. 2562
 • 206
รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ไตรมาสที่ 3

รายละเอียด
 • 28 มี.ค. 2562
 • 209
รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ไตรมาสที่ 2

รายละเอียด
 • 28 มี.ค. 2562
 • 180
รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ไตรมาสที่ 1

รายละเอียด
 • 28 มี.ค. 2562
 • 187