รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำ
รายละเอียด
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำไตรมาสที่ 1 - 2 ( ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565)

รายละเอียด
  • 15 มี.ค. 2565
  • 162
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ประจำไตรมาส
รายละเอียด
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ประจำไตรมาสที่ 1

รายละเอียด
  • 19 ม.ค. 2564
  • 296
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ประจำไตรมาส
รายละเอียด
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ประจำไตรมาสที่ 1-4

รายละเอียด
  • 14 ต.ค. 2563
  • 297
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ประจำไตรมาส
รายละเอียด
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ประจำไตรมาสที่ 4

รายละเอียด
  • 21 มิ.ย. 2563
  • 321